Clip: Đa số dân Việt Nam cứ hồn nhiên rọi thẳng đèn pha vào mặt người khác.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét